cover
Title: MALAMIN CIN DURI - Adult Only (18+)
Author: Musa Ajayi
Category: Romance
Language: English
Price: ₦ 170
Rating:
Your Rating:
Downloads: 148

Description:
Malamin Cin Duri, wani malam ne mai rukiya ta hanyar cin duri. Littafin Malamin Gindi kenan wanda ya rubuta shi dun ma'aurata su kara ilimin jima'i. Ga farkon littafin. Yaro ya fara shan nono. Ya na yi ya na bin sauran jikin ta da shafa.Malam ya ce, "yauwa ta haka za ka fitar da manyan aljannun". Ta fara kara, "ayya ahh", malam ya ce, "na'am aljannu goma manya lokaci guda.In ka hada su aljannu guda ashirin da uku kenan walhamdulillah"…[10000 words]
Share book:

Comments (5)

Click here to sign-in and add a comment
  • mustydannishadinjuna Your comment...wai babu na symbian okadabooks din

    Reply Feb 29, 2016 3:34:18 PM
  • jakusko1982 5 5

    Reply Feb 17, 2016 4:30:27 PM